Posted in: Aktualności

20.10.2020 r., VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacje w praktyce” połączona z wystawą „Innowacyjnych Rozwiązań”.

Organizatorem VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej INNOWACJE W PRAKTYCE połączonej z IX WYSTAWĄ INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ URZĄDZEŃ BADAWCZO- POMIAROWYCH I NOWYCH TECHNOLOGII jest: Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych. Termin i miejsce konferencji: 15.10.2020 r., Arena Lublin ul. Stadionowa 1 Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami i rejestracji on-line znajdującymi się na stronie: […]

Read More "20.10.2020 r., VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacje w praktyce” połączona z wystawą „Innowacyjnych Rozwiązań”."
Posted in: Aktualności

9-10 października 2020, Konferencja: Wiedza w akademii i poza akademią

Organizatorami konferencji są: – Oddział PAN w Lublinie, Komisja Filozoficzna PAN Oddział w Lublinie – Instytut Filozofii UMCS, Lublin – Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie Miejsce konferencji: I dzień obrad: Pałac Czartoryskich, siedziba Oddziału PAN w Lublinie, Plac Litewski 2, Lublin II dzień obrad: Instytut Filozofii UMCS, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4 , Lublin  

Read More "9-10 października 2020, Konferencja: Wiedza w akademii i poza akademią"
Posted in: Aktualności

25-26 września 2020, Konferencja: Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, IX

Organizatorami konferencji są: Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, KUL Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa, KUL Miejsce konferencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Centrum Transferu Wiedzy Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin     Program konferencji: plakat          

Read More "25-26 września 2020, Konferencja: Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, IX"
Posted in: Aktualności

7 lipca 2020 r., Wyróżnienie Prezesa Oddziału PAN w Lublinie za najlepszą pracę naukową

Podczas posiedzenia Prezydium Oddziału PAN w Lublinie wręczono dwa wyróżnienia Prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie za najlepszą pracę naukową na terenie Lubelszczyzny w 2019 r.dla: dr Karoliny Oszust z Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk za pracę składającą się z trzech prac zespołowych powiązanych tematycznie: Oszust K. i Frąc M. 2020. Apple pomace microbiome […]

Read More "7 lipca 2020 r., Wyróżnienie Prezesa Oddziału PAN w Lublinie za najlepszą pracę naukową"
Posted in: Aktualności

7 lipca 2020 r., Posiedzenie Prezydium Oddziału PAN w Lublinie z udziałem Przewodniczących Komisji Oddziału

Program spotkania: Wręczenie Wyróżnień Prezesa Oddziału PAN w Lublinie za najlepszą pracę naukową na terenie Lubelszczyzny w 2019 roku. Sprawozdanie z działalności Oddziału w 2019 roku. Realizacja zadań w 2020 roku, finansowanych w ramach działalności upowszechniającej naukę (DUN). Sprawy bieżące. Termin spotkania: 7 lipca 2020 roku (wtorek) Miejsce: sala konferencyjna w Instytucie Agrofizyki PAN, przy […]

Read More "7 lipca 2020 r., Posiedzenie Prezydium Oddziału PAN w Lublinie z udziałem Przewodniczących Komisji Oddziału"