7 lipca 2020 r., Wyróżnienie Prezesa Oddziału PAN w Lublinie za najlepszą pracę naukową

Podczas posiedzenia Prezydium Oddziału PAN w Lublinie wręczono dwa wyróżnienia Prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie za najlepszą pracę naukową na terenie Lubelszczyzny w 2019 r.dla:

  • dr Karoliny Oszust z Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk za pracę składającą się z trzech prac zespołowych powiązanych tematycznie:
    • Oszust K. i Frąc M. 2020. Apple pomace microbiome carrying fungal Ioad against phytopathogens — considerations regarding application in agriculture and horticulture BioResources 15(1 945-966 doi: 10.15376/biores.15.1.945-966 100 pkt MNiSW (IF 1,321, 5-1F 1,73;
    • Oszust K., A. Gryta K. Ziemiński, N. Bilińska-Wielgus, R. Gałązka, M. Frąc, 2019. Characterization of microbial functional and genetic diversity as a novel strategy of biowaste ecotoxicological evaluation. International Journal of Environmental Science and Technology 1, 1—14. doi: 10.1007/03762-0182066-3
    • Pylak M., Oszust K., Frąc M. 2019. Review report on the role of bioproducts, biopreparations, biostimulants and microbial inoculants in organic production offruit. Reviews in Environmental Science and Biorrechnology 18, 597-616. doi: 10.1007/01157-019-09500-5 – 140 pkt. MNiSW (IF 4,938, IF-5 7,600).
  • ks. dr. Pawła Lewandowskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za pracę pt.: Godziwe utrzymanie prezbiterów diecezjalnych w Polsce.