Patronaty

Patronat PAN Oddział w Lublinie przyznawany jest zadaniom posiadającym wysoką jakość naukową, edukacyjną i popularyzującą naukę.

Organizator wydarzenia naukowego może ubiegać się o patronat honorowy prezesa Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie nad zadaniem – konferencją, seminarium, projektem badawczym, festiwalem, pokazem, warsztatami, prezentacją, wydawnictwem. Głównym warunkiem przyjęcia takiej opieki merytorycznej jest wysoka jakość naukowa i edukacyjna zadania.

Ubiegając się o patronat honorowy Prezesa PAN Oddział w Lublinie należy na adres lublin@pan.pl przesłać podanie wraz z wypełnionym formularzem. Decyzję o przyjęciu patronatu honorowego podejmuje Prezes.

Patronaty mogą też przyznawać Komisje Oddziału PAN w Lublinie.

Do pobrania: formularz o patronat