Patronaty

Patronat PAN Oddział w Lublinie przyznawany jest zadaniom posiadającym wysoką jakość naukową, edukacyjną i popularyzującą naukę.

Organizator wydarzenia naukowego może ubiegać się o patronat honorowy prezesa Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie nad zadaniem – konferencją, seminarium, projektem badawczym, festiwalem, pokazem, warsztatami, prezentacją, wydawnictwem. Głównym warunkiem przyjęcia takiej opieki merytorycznej jest wysoka jakość naukowa i edukacyjna zadania.

Ubiegając się o patronat honorowy Prezesa PAN Oddział w Lublinie należy na adres lublin@pan.pl przesłać podanie wraz z wypełnionym formularzem. Decyzję o przyjęciu patronatu honorowego podejmuje Prezes.

Patronaty mogą też przyznawać Komisje Oddziału PAN w Lublinie.

Do pobrania – formularz o patronat: https://www.pan-ol.lublin.pl/wp-content/uploads/2023/09/formularz_patronat_OL-PAN.docx

 

Patronaty przyznane w 2023 roku:

– 22 grudnia 2023 – Szkolny Festiwal „Explory”, organizator: Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie

– 23-25 listopada 2023 – VIII International Conference of Computational Methods in Engineering”

– 26 września 2023 – polsko-węgierski workshop nt. „New trends in plant research”, organizator: Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin , Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

– 7 września 2023 – Konferencja naukowa pn. „Międzynarodowa Innowacyjność i Konkurencyjność w XXI wieku”, organizator: Fundacja Innowacji i Nowoczesnych Technologii INOTECH,

– 13 czerwca 2023 – Seminarium Naukowe pt. „Transformacja gospodarcza w Polsce — od gospodarki planowej do gospodarki cyfrowej”

– 30 maja – 1 czerwca 2023, 19-20 Czerwca 2023  – Targi Innowacji E-NNOVATE 2023

– 19-20 kwietnia 2023 – II Międzynarodowa i  interdyscyplinarna Konferencja Doktorancka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie: „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt”

– 21 lutego 2023  – Seminarium Naukowe  pt: „Aktualne i przyszłe wyzwania inżynierii produkcji”, organizator: Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn Akademii Zamojskiej