Kontakt

Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie

ul. Spokojna 1
20-074 Lublin

tel.: +48 81 475 62 00
fax.: +48 81 475 62 80
e-mail: lublin@pan.pl

Naczelnik Działu Obsługi Oddziału PAN w Lublinie

mgr inż. Marek Rozmus
tel./fax: +48 81 475 62 02
e-mail: marek.rozmus@pan.pl

Pracownicy Oddziału PAN w Lublinie

mgr Iwona Czopska-Gródek
tel. +48 81 475 62 03
iwona.czopska@pan.pl

dr Piotr Gliński
tel. +48 81 475 62 03