Laureaci 2022-2020

Nagrody Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla młodych pracowników naukowych za najlepszą pracę naukową za rok 2022:

 

Zgodnie z postanowieniem Prezydium Nagrody Prezesa Oddziału PAN w Lublinie i  decyzją Prezesa PAN, na podstawie rekomendacji Zespołów oceniających zgłoszone prace, Laureatami Konkursu o Nagrodę Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla młodych naukowców za najlepszą pracę naukową opublikowaną w 2022 r. zostają:

– Nauki humanistyczne i społeczne

Dawid Kostecki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Axiology of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997: Some Reflections

 

– Nauki biologiczne i rolnicze

Łukasz Sęczyk i in., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie In vitro bioaccessibility and activity of basil (Ocimum basilicum L.) phytochemicals as affected by cultivar and postharvest preservation method – Convection drying, freezing, and freeze-drying

 

– Nauki ścisłe i nauki o Ziemi:

Dominika Fila i in., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Applicability of new sustainable and efficient alginate-based composites for critical raw materials recovery: General composites fabrication optimization and adsorption performance evaluation

 

– Nauki techniczne:

Michał Tomczak  i in., Politechnika Lubelska – Harmonizing construction processes in repetitive construction projects with multiple buildings

 

 – Nauki medyczne:

 Monika Maciąg i in., Uniwersytet Medyczny w Lublinie – Pharmacological assessment of zebrafish-based cardiotoxicity models

 

 

Rozpatrzono też wnioski o wyróżnienie czterech prac bez gratyfikacji finansowej (dyplomami) i podjęto decyzję o wyłonieniu kandydatur, reprezentujących obszary:

– nauk humanistycznych i społecznych

Karolina Natalia Miłosz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Interlinguale Lakunen in Diskursen. Eine empirische Studie anhand von ausgewählten deutschen und polnischen Textbeispielen

 – nauk biologicznych i rolniczych

Ewelina Zielińska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  – Evaluating the Functional Characteristics of Certain Insect Flours (Non-Defatted/Defatted Flour) and Their Protein Preparations

    – nauk ścisłych i nauk o Ziemi:

Justyna Bąk i in., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Chitosan-Modified Biochars to Advance Research on Heavy Metal Ion Removal: Roles, Mechanism and Perspectives

– nauk medycznych:

Kamila Kasprzak-Drozd i in., Uniwersytet Medyczny w Lublinie – Effect of the Production Parameters and In Vitro Digestion on the Content of Polyphenolic Compounds, Phenolic Acids, and Antiradical Properties of Innovative Snacks Enriched withWild Garlic (Allium ursinum L.) Leaves

 

Wszystkim osobom, które zgłosiły swoją pracę do tegorocznej edycji Konkursu Oddziału PAN w Lublinie dziękujemy, a Laureatom oraz Wyróżnionym składamy wyrazy uznania oraz serdeczne gratulacje!

ZGŁOSZONE DO KONKURSU PRACE OCENIALI CZŁONKOWIE ODDZIAŁU I CZŁONKOWIE KOMISJI ODDZIAŁU PAN W LUBLINIE W SKŁADZIE:

Nauki humanistyczne i społeczne:

Prof. M. Hetmański
Prof. E. Niebelski
Prof. M. Ołdakowska –Kuflowa
Dr hab. J. Potrzeszcz, prof. KUL
Ks. prof. P. Szczur

Nauki biologiczne i rolnicze:

Prof. J. Kocki
Prof. K. Kowalczyk
Prof. W. Oleszek, czł. koresp. PAN
Prof. B. Pawlik- Skowrońska
Prof. C. Sławiński, czł. korep. PAN
Prof. K. Szkucik
Prof. J. F. Żmudziński, czł. rzecz. PAN

Nauki ścisłe i nauki o Ziemi:

Dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. PL
Dr hab. G. Koszałka
Prof. Agnieszka Nosal- Wiercińska

Nauki techniczne:

Dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. PL
Dr hab. G. Koszałka
Prof. E. Przesmycka
Prof. C. Sławiński, czł. korep. PAN

Nauki  medyczne:

Prof. S. Czuczwar, czł. rzecz. PANProf. J. Kocki
Prof. W. Oleszek, czł. koresp. PAN
Prof. A. Turska-Szewczuk
Prof. T. Trojanowski, czł. rzecz. PAN

 

 

Nagrody Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla młodych pracowników naukowych za najlepszą pracę naukową za rok 2021:

 

Zgodnie z postanowieniem Prezydium Nagrody Prezesa Oddziału PAN w Lublinie, a następnie z decyzją Prezesa PAN, na podstawie rekomendacji Zespołów oceniających zgłoszone prace, Laureatami Konkursu o Nagrodę Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla młodych naukowców za najlepszą pracę naukową opublikowaną w 2021 r. zostają:

– Nauki humanistyczne i społeczne

Jasiński Łukasz,  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Markets vs Public Health Systems: Perspectives from the Austrian School of Economics.

– Nauki biologiczne i rolnicze

Dawid Stefaniuk i in.,  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieThromboelastometric Analysis of Anticancer Cerrena unicolor Subfractions Reveal Their Potential as Fibrin Glue Drug Carrier Enhancers

– Nauki ścisłe i nauki o Ziemi:

Marta Goliszek i in., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Synthesis of lignin-containing polymer hydrogels with tunable properties and their application in sorption of nickel(II) ions

 

– Nauki techniczne:

 Jarosław Gawryluk i in. , Politechnika Lubelska –  Badania zniszczenia cienkościennych profili kompozytowych

 

 – Nauki medyczne:

 Monika Maciąg i in., Uniwersytet Medyczny w Lublinie – Evaluation of β-adrenergic ligands for development of pharmacological heart failure and transparency models in zebrafish

 

 

 

Rozpatrzono też wnioski o wyróżnienie siedmiu prac bez gratyfikacji finansowej (dyplomami) i podjęto decyzję o wyłonieniu kandydatur, reprezentujących obszary:

– nauk humanistycznych i społecznych

Agnieszka Bryła-Cruz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – The gender factor in the perception of English segments by non-native speakers

Piotr Szczypa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Irish Stereotype in American Cinema Stones of Violence

 

 – nauk biologicznych i rolniczych

 Dominika Siegieda i in., Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk  – ,,Shining a LAMP” (Loop-Mediated Isothermal Amplification) on the Molecular Detection of Phytopathogens Phytophthora spp. and Phytophthora cactorum in Strawberry Fields

  

 – nauk ścisłych i nauk o Ziemi:

Adrianna Biedrzycka i in.,, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Hydroxyapatite with magnetic core: Synthesłs methods, properties, adsorption and medical applications

Sylwia Sowa i in., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Ring Opening of Triflates Derived from Benzophospholan-3-one Oxides by Aryl Grignard Reagents as a Route to 2‑Ethynylphenyl (diaryl) phosphine Oxides

Anna Stachniuk i in.,, Uniwersytet Medyczny w Lublinie – Peptide markers for distinguishing guinea fowl meat from that of other species using liquid chromatography—mass spectrometry

 

– nauk technicznych:

 Jacek Majcher i in., Politechnika Lubelska – Application of a dagger probe for sojl dielectric permittivity measurement by TDR

 

Wszystkim osobom, które zgłosiły swoją pracę do tegorocznej edycji Konkursu Oddziału PAN w Lublinie dziękujemy, a Laureatom oraz Wyróżnionym składamy wyrazy uznania oraz serdeczne gratulacje!

 

ZGŁOSZONE DO KONKURSU PRACE OCENIALI CZŁONKOWIE ODDZIAŁU I CZŁONKOWIE KOMISJI ODDZIAŁU PAN W LUBLINIE W SKŁADZIE:

Nauki humanistyczne i społeczne:

Prof. dr hab. M. Hetmański

Ks. prof. K. Kaucha

Prof. M. Ołdakowska –Kufel

Prof. Z. Pastuszak

Prof. M. Pietraś

Dr hab. J. Potrzeszcz, prof. KUL

Nauki biologiczne i rolnicze:

Prof. dr. hab. C. Sławiński, czł. korep. PAN

Prof. dr hab. D. Urban

Prof. J. F. Żmudziński, czł. korep. PAN

Nauki ścisłe i nauki o Ziemi:

Prof. A. Niewczas

Prof. J. Kocki

Prof. dr hab. Agnieszka Wiercińska

Nauki techniczne:

Dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. PL

Prof. dr. hab. C. Sławiński, czł. korep. PAN

Nauki  medyczne:

Prof. dr hab. n. med. J. Kocki

Prof. dr hab. n. med. T. Trojanowski, czł. rzecz. PAN

 

Laureaci 2020

 

Nagrody Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla młodych pracowników naukowych za najlepszą pracę naukową za rok 2020:

 

Zgodnie z postanowieniem Prezydium Nagrody Prezesa Oddziału PAN w Lublinie, a następnie z decyzją Prezesa PAN, na podstawie rekomendacji Zespołów oceniających zgłoszone prace, Laureatami Konkursu o Nagrodę Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla młodych naukowców za najlepszą pracę naukową opublikowaną w 2020 r. zostają:

  • Nauki humanistyczne i społeczne

Aleksandrowicz Paweł, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Can subtitles for the deaf and hard -of- hearing convey the emotions of film music? A reception study.

  • Nauki o życiu

Gondek Michał i in., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Badania nad surowiczym proteomem i odpowiedzią immunologiczną u świń doświadczalnie zarażonych Trichinella spiralis, T. britovi i T. pseudospiralis.

 Nauki ścisłe i techniczne:

Szeląg Maciej, Politechnika Lubelska- Fractal characterization of thermal cracking patterns and fracture zone in low- alkali cement matrix modified with microsilica.

 

Rozpatrzono też wnioski o wyróżnienie siedmiu prac bez gratyfikacji finansowej (dyplomami) i podjęto decyzję o wyłonieniu kandydatur, reprezentujących obszary:

  • Nauk humanistycznych i społecznych:

Jańczyk Urszula, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie – Archiwum Filomatów w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL. Historia zbioru.

Mielnik Hubert,  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Sądownictwo polskie (nieniemieckie) w dystrykcie lubelskim Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1944

  • Nauk o życiu:

Dudziak Karolina, Uniwersytet Medyczny w Lublinie – Identification of słable reference genes for qPCR studies in common wheat (Triticum aestivum L.) seedlings under short-term drought stress.

Ukalska-Jaruga Aleksandra, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach- Assessment of Pesticide Residue Content in Polish Agricultural Soils. Molecules.

Grochowski Cezary, Uniwersytet Medyczny w Lublinie – Ocena parametrów morfometrycznych tętnic soczewkowo-prążkowiowych oraz tętnic przeszywających wzgórze wśród pacjentów z dziedziczną neuropatią nerwu wzrokowego Lebera w rezonansie magnetycznym o mocy pola 7 Tesli

  • Nauk ścisłych i technicznych:

Stachniuk Anna, Uniwersytet Medyczny w Lublinie – LC-QTOF-MS identjfication of rabbit-specjfic peptides for authenticating the species composition of meat products (w j. pol: Identyfikacja LC-QTOF-MS peptydów specyficznych dla królika w celu potwierdzenia składu gatunkowego produktów mięsnych)

Malinowski Szymon, Politechnika Lubelska – Application of cold plasma corona discharge in preparation of laccase-based biosensors for dopamine determination, Materials Science & Engineering C: Materials for Biomedical Applications.

 

 

Wszystkim osobom, które zgłosiły swoją pracę do tegorocznej edycji Konkursu Oddziału PAN w Lublinie dziękujemy, a Laureatom oraz Wyróżnionym składamy wyrazy uznania oraz serdeczne gratulacje!

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną oficjalne wręczenie Nagrody oraz prezentacja nagrodzonych prac nastąpi w najbliższym możliwym terminie, pozwalającym na stacjonarne zorganizowanie Uroczystości w szerszym gronie.

 

ZGŁOSZONE DO KONKURSU PRACE OCENIALI CZŁONKOWIE ODDZIAŁU I CZŁONKOWIE KOMISJI ODDZIAŁU PAN W LUBLINIE W SKŁADZIE:

Nauki humanistyczne i społeczne:

Prof. dr hab. M. Hetmański

Prof. dr hab. E. Niebelski

Dr hab. J. Potrzeszcz, prof. KUL

Nauki biologiczne i rolnicze:

Prof. dr hab. Andrzej Niewczas

Prof. dr hab. W. Oleszek, czł. korep. PAN

Prof. dr. hab. J. Rogalski

Prof. dr. hab. C. Sławiński, czł. korep. PAN

Prof. dr hab. D. Urban

Prof. J. F. Żmudziński, czł. korep. PAN

Nauki ścisłe i nauki o Ziemi:

Prof. dr. hab. J. Rogalski

Prof. dr hab. Agnieszka Wiercińska

Nauki techniczne:

Dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. PL

Prof. dr hab. J. Kocki

Prof. dr hab. E. Przesmycka

Nauki  medyczne:

Prof. dr hab. n. med. J. Czuczwar, czł. korep. PAN

Prof. dr hab. n. med. J. Kocki

Prof. dr hab. n. med. T. Trojanowski, czł. rzecz. PAN