Posted in: Aktualności

25.11.2020 r. Konferencja pt. ,,KOŚCIÓŁ WOBEC WOJNY KULTUROWEJ. DIALOG – APOLOGIA – KRYTYKA – DZIAŁANIE”

Sekcja Teologii Fundamentalnej Instytutu Nauk Teologicznych KUL zaprasza do udziału w konferencji ,,KOŚCIÓŁ WOBEC WOJNY KULTUROWEJ. DIALOG – APOLOGIA – KRYTYKA – DZIAŁANIE”, która odbędzie się 25 XI (środa) 2020 r. w formule online w Microsoft Teams. Dostęp poprzez link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjMxYmRhZDQtN2RiYy00ZmM1LThhNGMtM2ZmOTg1MzNhMmNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435%22%2c%22Oid%22%3a%2258de9d21-d117-490f-ab8b-2f86b523b4dc%22%7d   Konferencja jest VIII edycją corocznych MARIAN RUSECKI MEMORIAL LECTURES, organizowanych dla uczczenia głównego […]

Read More "25.11.2020 r. Konferencja pt. ,,KOŚCIÓŁ WOBEC WOJNY KULTUROWEJ. DIALOG – APOLOGIA – KRYTYKA – DZIAŁANIE”"
Posted in: Aktualności

19.11.2020 r., V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Medycyna personalizowana – Genom – Diagnostyka – Edukacja- Opieka Spersonalizowana”

19 listopada w trybie  on  line odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Medycyna personalizowana – Genom – Diagnostyka – Edukacja- Opieka Spersonalizowana” Rejestracja uczestników wyłącznie on-line przez stronę konferencji –  do 18 listopada 2020 r.  Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem.    

Read More "19.11.2020 r., V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Medycyna personalizowana – Genom – Diagnostyka – Edukacja- Opieka Spersonalizowana”"