Posted in: Aktualności, Bez kategorii

Konferencja naukowa z okazji 20-lecia Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie

Komisja Polsko-Ukraińskich Związków  Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie zaprasza na konferencje naukową, która odbędzie się 15 kwietnia 2021 r., o godz. 14.00,  w trybie zdalnym. Dostęp poprzez link: https://meet.google.com/wss-zgnr-iqa?hs=224     Więcej informacji: Program konferencji    

Read More "Konferencja naukowa z okazji 20-lecia Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie"
Posted in: Aktualności

Pożegnanie prof. Franciszka Tomczaka

Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie z głębokim żalem zawiadamia, że dnia 19 grudnia 2020 roku zmarł Profesor dr hab. Franciszek Tomczak Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk Członek Oddziału PAN w Lublinie urodzony 29 października 1932 r. ceniony uczony, specjalizujący się w ekonomice rolnictwa i obszarów wiejskich, rolnictwie światowym, agrobiznesie, ekonomice i organizacji gospodarstw rodzinnych, […]

Read More "Pożegnanie prof. Franciszka Tomczaka"
Posted in: Aktualności

25.11.2020 r. Konferencja pt. ,,KOŚCIÓŁ WOBEC WOJNY KULTUROWEJ. DIALOG – APOLOGIA – KRYTYKA – DZIAŁANIE”

Sekcja Teologii Fundamentalnej Instytutu Nauk Teologicznych KUL zaprasza do udziału w konferencji ,,KOŚCIÓŁ WOBEC WOJNY KULTUROWEJ. DIALOG – APOLOGIA – KRYTYKA – DZIAŁANIE”, która odbędzie się 25 XI (środa) 2020 r. w formule online w Microsoft Teams. Dostęp poprzez link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjMxYmRhZDQtN2RiYy00ZmM1LThhNGMtM2ZmOTg1MzNhMmNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435%22%2c%22Oid%22%3a%2258de9d21-d117-490f-ab8b-2f86b523b4dc%22%7d   Konferencja jest VIII edycją corocznych MARIAN RUSECKI MEMORIAL LECTURES, organizowanych dla uczczenia głównego […]

Read More "25.11.2020 r. Konferencja pt. ,,KOŚCIÓŁ WOBEC WOJNY KULTUROWEJ. DIALOG – APOLOGIA – KRYTYKA – DZIAŁANIE”"
Posted in: Aktualności

19.11.2020 r., V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Medycyna personalizowana – Genom – Diagnostyka – Edukacja- Opieka Spersonalizowana”

19 listopada w trybie  on  line odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Medycyna personalizowana – Genom – Diagnostyka – Edukacja- Opieka Spersonalizowana” Rejestracja uczestników wyłącznie on-line przez stronę konferencji –  do 18 listopada 2020 r.  Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem.    

Read More "19.11.2020 r., V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Medycyna personalizowana – Genom – Diagnostyka – Edukacja- Opieka Spersonalizowana”"
Posted in: Aktualności

20.10.2020 r., VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacje w praktyce” połączona z wystawą „Innowacyjnych Rozwiązań”.

Organizatorem VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej INNOWACJE W PRAKTYCE połączonej z IX WYSTAWĄ INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ URZĄDZEŃ BADAWCZO- POMIAROWYCH I NOWYCH TECHNOLOGII jest: Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych. Termin i miejsce konferencji: 15.10.2020 r., Arena Lublin ul. Stadionowa 1 Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami i rejestracji on-line znajdującymi się na stronie: […]

Read More "20.10.2020 r., VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacje w praktyce” połączona z wystawą „Innowacyjnych Rozwiązań”."
Posted in: Aktualności

9-10 października 2020, Konferencja: Wiedza w akademii i poza akademią

Organizatorami konferencji są: – Oddział PAN w Lublinie, Komisja Filozoficzna PAN Oddział w Lublinie – Instytut Filozofii UMCS, Lublin – Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie Miejsce konferencji: I dzień obrad: Pałac Czartoryskich, siedziba Oddziału PAN w Lublinie, Plac Litewski 2, Lublin II dzień obrad: Instytut Filozofii UMCS, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4 , Lublin  

Read More "9-10 października 2020, Konferencja: Wiedza w akademii i poza akademią"
Posted in: Aktualności

25-26 września 2020, Konferencja: Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, IX

Organizatorami konferencji są: Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, KUL Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa, KUL Miejsce konferencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Centrum Transferu Wiedzy Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin     Program konferencji: plakat          

Read More "25-26 września 2020, Konferencja: Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, IX"
Posted in: Aktualności

7 lipca 2020 r., Wyróżnienie Prezesa Oddziału PAN w Lublinie za najlepszą pracę naukową

Podczas posiedzenia Prezydium Oddziału PAN w Lublinie wręczono dwa wyróżnienia Prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie za najlepszą pracę naukową na terenie Lubelszczyzny w 2019 r.dla: dr Karoliny Oszust z Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk za pracę składającą się z trzech prac zespołowych powiązanych tematycznie: Oszust K. i Frąc M. 2020. Apple pomace microbiome […]

Read More "7 lipca 2020 r., Wyróżnienie Prezesa Oddziału PAN w Lublinie za najlepszą pracę naukową"
Posted in: Aktualności

7 lipca 2020 r., Posiedzenie Prezydium Oddziału PAN w Lublinie z udziałem Przewodniczących Komisji Oddziału

Program spotkania: Wręczenie Wyróżnień Prezesa Oddziału PAN w Lublinie za najlepszą pracę naukową na terenie Lubelszczyzny w 2019 roku. Sprawozdanie z działalności Oddziału w 2019 roku. Realizacja zadań w 2020 roku, finansowanych w ramach działalności upowszechniającej naukę (DUN). Sprawy bieżące. Termin spotkania: 7 lipca 2020 roku (wtorek) Miejsce: sala konferencyjna w Instytucie Agrofizyki PAN, przy […]

Read More "7 lipca 2020 r., Posiedzenie Prezydium Oddziału PAN w Lublinie z udziałem Przewodniczących Komisji Oddziału"