25-26 września 2020, Konferencja: Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, IX

Organizatorami konferencji są:

  • Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie
  • Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, KUL
  • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa, KUL

Miejsce konferencji:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Centrum Transferu Wiedzy

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

 

Program konferencji: plakat