7 lipca 2020 r., Posiedzenie Prezydium Oddziału PAN w Lublinie z udziałem Przewodniczących Komisji Oddziału

Program spotkania:

  1. Wręczenie Wyróżnień Prezesa Oddziału PAN w Lublinie za najlepszą pracę naukową na terenie Lubelszczyzny w 2019 roku.
  2. Sprawozdanie z działalności Oddziału w 2019 roku.
  3. Realizacja zadań w 2020 roku, finansowanych w ramach działalności upowszechniającej naukę (DUN).
  4. Sprawy bieżące.

Termin spotkania: 7 lipca 2020 roku (wtorek)
Miejsce: sala konferencyjna w Instytucie Agrofizyki PAN, przy ul. Doświadczalnej 4 w Lublinie lub uczestnictwo przez aplikację ZOOM.
Początek spotkania: godz. 12.00