9-10 października 2020, Konferencja: Wiedza w akademii i poza akademią

Organizatorami konferencji są:

– Oddział PAN w Lublinie, Komisja Filozoficzna PAN Oddział w Lublinie
– Instytut Filozofii UMCS, Lublin
– Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie

Miejsce konferencji:

I dzień obrad:
Pałac Czartoryskich, siedziba Oddziału PAN w Lublinie, Plac Litewski 2, Lublin

II dzień obrad:
Instytut Filozofii UMCS, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4 , Lublin