Teka Komisji Historycznej O.L. PAN

Adres redakcji/ Editorial Office Address: Plac Litewski 2, 20-080 Lublin

Wydawca/ Publisher: Polska Akademia Nauk

ISSN: 1733-5388
Teka


Redaktor naczelny prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski

Komitet Naukowy prof. dr hab. Henryk Gmiterek (UMCS, Lublin)
prof. dr hab. Jan Gliński, czł. rzecz. PAN
prof. Idesbald Goddeeris (KU, Leuven)
prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski (KUL, Lublin)
prof. dr hab. Jan Lewandowski (UMCS, Lublin)
prof. dr hab. Cezary Taracha (KUL, Lublin)
prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski (UMCS, Lublin)

RECENZENCI dr hab. Maria Dębowska, dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. José Luis Gómez Urdánez,
prof. dr hab. Grzegorz Jawor, prof. dr hab. Teresa Kulak,
dr hab. Tomasz Nowicki, prof. dr hab. Barbara Obtułowicz, dr hab. Ryszard Polak,
dr hab. Jan Ptak, dr hab. Mieczysław Ryba, prof. dr hab. Marian Surdacki

Redaktor tomu dr hab. Ewa M. Ziółek
 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl