19-20 kwietnia 2023 r – II Międzynarodowa i interdyscyplinarna Konferencja Doktorancka „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt”

W dniach 19-20 kwietnia 2023 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbędzie się pod  patronatem Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie  II Międzynarodowa i interdyscyplinarna Konferencja Doktorancka  „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt”.

W programie Konferencji przewidziane jest wystąpienie plenarne zaproszonych gości z zagranicy, wystąpienia ustne i postery doktorantów z Polski i z zagranicy, konkurs na najciekawszy filmik dotyczący tematyki: „Greenwashing — a thread to ecology?” oraz warsztaty prowadzone przez reprezentantów Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Szczegółowy program- link:https://www.pan-ol.lublin.pl/wp-content/uploads/2023/04/FRAMEWORK-PROGRAMME.docx

Konferencja skierowana jest do doktorantów szkół doktorskich, doktorantów studiów III stopnia, kandydatów do szkół doktorskich, młodych naukowców z krajowych i zagranicznych uczelni oraz instytutów badawczych. Interdyscyplinarna konferencja obejmować będzie sekcje tematyczne w obszarach: nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, w obszarze nauk biologicznych i technicznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu.