11-13 września 2023, Lublin, Polska – 14. Międzynarodowa Konferencja Agrofizyczna (ICA 2023)

14. Międzynarodowa Konferencja Agrofizyczna (ICA 2023)

Organizatorzy:

  • Instytut Agrofizyki PAN
  • Fundacja Polskiej Akademii Nauk
  • Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

mają przyjemność zaprosić Państwa na zbliżającą się 14. Międzynarodową Konferencję Agrofizyczną, która odbędzie się w Lublinie dniach 11-13 września 2023 r.

Intencją organizatorów jest, aby ICA gromadziła naukowców, których przedmiotem zainteresowania są szeroko rozumiane: gleba, rośliny, żywność, bioprodukty a także zmiany klimatyczne. Spotkanie w ramach Konferencji ma na celu stworzenie interdyscyplinarnego forum naukowego, którego troską jest rozwój zrównoważonego rolnictwa i środowiska. Spodziewamy się poznać aktualny stan wiedzy oraz uzyskać opinie specjalistów zajmujących się podejściem zarówno eksperymentalnym, jak i teoretycznym z różnych dyscyplin naukowych. Wierzymy, że Wydarzenie będzie doskonałą okazją do utrwalenia, nawiązania i rozwoju sieci kontaktów dla przyszłych wspólnych badań nad systemem gleba-roślina-klimat oraz umożliwi podjęcie przyszłych badań, w tym w ramach wspólnych projektów. Olbrzymią wartością Konferencji ICA jest promocja Lubelskiego Ośrodka Naukowego w szczególności Instytutu Agrofizyki PAN.

 

14. ICA składać się będzie z 6 warsztatów:

  • Struktura owocu
  • Różnorodność biologiczna mikroorganizmów i odporność roślin
  • Biologia przemian – procesy mikrobiologiczne związane z przemianami gazów cieplarnianych w ekosystemach naturalnych i agroekosystemach
  • Metrologia i modelowanie procesów agrofizycznych
  • Właściwości fizykochemiczne surowców roślinnych
  • Fizykochemia degradacji i remediacji gleb

W ramach Konferencji odbędą się także otwarte wykłady popularnonaukowe, które poprowadzi Prof. Marc E.G. Hendrickx, reprezentujący Katolicki Uniwersytet w Leuven (Belgia).

Wszystkich zainteresowanych tematyką technologii żywności zapraszamy na otwarte wykłady transmitowane online, podczas których Profesor Marc E.G. Hendrickx omówi m.in. jaki wpływ ma przetwarzanie żywności na jej jakość i aspekty zdrowotne:

– 11 września 2023 – temat: „The impact of processing on quality and health related aspects of foods”

– 12 września 2023 –  temat: „Process-structure-function relations of cell wall materials in food systems”.

Linki do transmisji poszczególnych wykładów zostaną umieszczone na stronie:

Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz 14. Międzynarodowej Konferencji Agrofizycznej.

Wykłady odbędą się w ramach wizyty Profesora realizowanej w Lublinie w dniach 10-14 września br., na zaproszenie Instytutu Agrofizyki PAN. Przyjazd Profesora wizytującego odbywa się w ramach II edycji miejskiego Konkursu „Visiting Professors in Lublin”. Projekt ten pozwala na wsparcie organizacji wizyt uznanych i wybitnych naukowców oraz ludzi biznesu w Lublinie.

Długofalowym celem badań Laboratorium Technologii Żywności Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia), którym kieruje Profesor Marc E.G. Hendrickx, jest zrozumienie i ilościowe określenie relacji proces-struktura-funkcja systemów żywnościowych. Uzyskane wyniki są wykorzystywane w optymalizacji procesów żywnościowych oraz docelowej funkcjonalności produktów spożywczych.

Więcej informacji na temat miejskiego programu Visiting Professors.

Wykład realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Lublin, w ramach Programu Visiting Professors in Lublin.

 

 

Konferencja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Doskonała Nauka – nr projektu DNK/SN/512082/2021 – kwota dofinansowania 212 000,00 zł, całkowita wartość projektu 307 750,00 zł.

Conference co-financed from the state budget under the program of the Minister of Education and Science entitled Perfect Science – project number DNK/SN/512082/2021 – co-financing amount 212 000,00 zł, total project value 307 750,00 zł.