Zmarł prof. dr hab. inż. Eugeniusz Krasowski, założyciel i przewodniczący Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa Oddziału PAN w Lublinie

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

z głębokim żalem zawiadamia,

 że zmarł w wieku 91 lat

Prof. dr. hab. inż. Eugeniusz Krasowski, Doctor Honoris Causa Multi

Założyciel i Przewodniczący Komisji Motoryzacji i Energetyki  Rolnictwa Oddziału PAN w Lublinie od 2000 roku

Wieloletni Kierownik Katedry Pojazdów i Silników Na Wydziale Techniki Rolniczej, Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie – Katedry Energetyki i Środków Transportu, na Wydziale Inżynierii Produkcji, UP w Lublinie)

Profesor Krasowski był specjalistą w następujących dyscyplinach naukowych: budowa i eksploatacja maszyn, diagnostyka pojazdów, układy zasilania silników z zapłonem samoczynnym, eksploatacja silników spalinowych, gospodarka energetyczna, paliwa alternatywne, gazy spalinowe i ich wpływ na środowisko przyrodnicze, wpływ układów jezdnych ciągników na zagęszczanie gleby i plonowanie roślin.

Organizator współpracy naukowej z Ukrainą. Z Jego inicjatywy zostały podpisane umowy o współpracy Akademii Rolniczej w Lublinie z Narodowym Uniwersytetem Rolniczym w Kijowie, Uniwersytetem Rolniczym w Mykołajewie, Wschodnioukraińskim Uniwersytetem Narodowym im. Wołodymyra Dala w Ługańsku, Narodową Akademią Ochrony Przyrody i Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych w Symferopolu. Kontynuował współpracę jako przewodniczący Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa Oddziału PAN w Lublinie.

Profesor Krasowski był organizatorem wielu cyklicznych polsko-ukraińskich konferencji naukowych pod nazwami MOTROL i ENERGIA. Był założycielem i redaktorem naczelnym dwóch czasopism naukowych (roczników) MOTROL (w języku ukraińskim, rosyjskim, angielskim i polskim) oraz anglojęzycznego TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN Oddział w Lublinie, oraz międzynarodowego kwartalnika ECONTECHMOD.

Za swoją działalność naukową i organizacyjną otrzymał wiele nagród i wyróżnień.

W Zmarłym tracimy bliskiego Przyjaciela i cenionego Uczonego

 Prezes, Członkowie i Pracownicy Oddziału PAN w Lublinie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 13 lipca, o godzinie 11.00, na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Lipowej w Lublinie.