15.06.2023 r. – 53. Sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN Oddział w Lublinie

Sesję Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Termin zebrania: 15 czerwca 2023r. (czwartek), w godzinach 11.00-13.00

Miejsce: Instytut Agrofizyki PAN przy Ul. Doświadczalnej 4 w Lublinie, sala konferencyjna.

 

Program Sesji:

1. Otwarcie Zgromadzenia, Prof. Cezary Sławiński, czł. koresp. PAN

2. Referat nt. „Marka PAN”, Prof. Iwona Hofman, UMCS Lublin, Przewodnicząca Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN

3. Bieżąca działalność Oddziału, Prof. Cezary Sławiński

– Nowe władze w Akademii, Oddziale i Komisjach na kadencję 2023-2026,

– Informacja o działalności za lata 2021-2022,

– Zadania realizowane w 2023 roku,

– Informacja o Nagrodzie Prezesa O.L. PAN za 2022 rok.

4. Dyskusja i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad

Fotorelacja: