15.06.2023 r. – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Zdrowotne: polityka, medycyna, komunikacja cz 2 świat po pandemii Covid -19

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Zdrowotne: polityka, medycyna, komunikacja cz 2 świat po pandemii Covid -19

 

Termin i miejsce  konferencji:

15.06.2023 r.

Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS

ul. Głęboka 45, Lublim

Program konferencji i szczegółowe informacje: https://www.pan-ol.lublin.pl/wp-content/uploads/2023/06/program_kon-Bezpieczenstwo-zdrowotne.pdf

 

Konferencja jest kontynuację inicjatywy podjętej przez uczelnie lubelskie mającej na celu ukazanie interdyscyplinarnych
badań i podejścia do jednego z najważniejszych zagadnień współczesnego świata, jakim jest bezpieczeństwo zdrowotne
zarówno w wymiarze państwowym, jak i międzynarodowym. W nowej odsłonie konferencja ma dotyczyć trzech obszarów,
takich jak: polityka, medycyna i komunikacja które to mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego.
Współpraca, przy organizacji tego wydarzenia naukowego, lubelskich uczelni prezentujących różne dziedziny i narzędzia badawcze ma pozwolić na ukazanie zintegrowanych i wielowymiarowych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego. Ma to być  również przykład nowego mechanizmu działania lubelskich uczelni, podejmujących kooperacje z innymi podmiotami w celu wymiany doświadczeń i informacji. Materialny rezultat konferencji ma stanowić publikacje w indeksowanych czasopismach.