2-3 czerwca 2023 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

Termin i Miejsce:

2-3.06.2023 r.
KUL Al. Racławickie 14, Lublin, c-1031 i c-1038

DO POBRANIA:

PROGRAM KONFERENCJI

Organizatorzy :

  •  Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL,
  •  Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie,
  • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
  •  Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL