20 kwietnia 2023 r. – III Forum Bezpieczeństwa – Wojna rosyjsko-ukraińska – w kierunku restytucji bezpieczeństwa militarnego

 

 

III Forum Bezpieczeństwa

Wojna rosyjsko-ukraińska – w kierunku restytucji bezpieczeństwa militarnego

Termin i miejsce  konferencji:

20.04.2023 r.

Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS

ul. Głęboka 45, Lublim

Program konferencji i szczegółowe informacje:https://www.pan-ol.lublin.pl/wp-content/uploads/2023/04/III-Forum_program.pdf

 

 

Międzynarodowe Forum Bezpieczeństwa jest cyklem corocznych spotkań międzynarodowych dotyczących kwestii bezpieczeństwa w wielu obszarach funkcjonowania państw i innych podmiotów o kluczowym znaczeniu dla obszarów bezpieczeństwa. Jego głównym celem jest łączenie praktyki i teorii podczas paneli konferencyjnych i zajęć o charakterze warsztatowym o kluczowym znaczeniu dla szeroko pojętego bezpieczeństwa. Wydarzenie jest również doskonałą okazją nawiązania współpracy z podmiotami bezpośrednio odpowiedzialnymi za system bezpieczeństwa państw takimi jak: Wielonarodowa Brygada Dowództwa Wojsk Lądowych LITPOLUKRBRIG, Wojska Obrony Terytorialnej, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej.