22.03.2023 Prezydium Oddziału PAN w Lublinie

Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie z udziałem przewodniczących Komisji Oddziału PAN w Lublinie w siedzibie Oddziału PAN przy ul. Spokojnej 1.

Program spotkania:

1. Zadania do realizacji w 2023 r., w tym finansowane w ramach przyznanych przez Akademię środków na DUN.

2. Zatwierdzenie składów osobowych oraz Zarządów Komisji OL PAN na nową kadencję 2023-2026, a także wniosków Przewodniczących Komisji o przyjęci nowych Członków Komisji.

3. Aktualizacja Regulaminu działalności Komisji Oddziału PAN w Lublinie

4. Ustalenie kryteriów i zasad przyznawania Patronatów Prezesa i Oddziału PAN w Lublinie dla wydarzeń naukowych na Lubelszczyźnie.

5. Materiały do Biuletynu Informacyjnego 28/2023 PAN Oddział w Lublinie.

6. Ustalenie terminu posiedzenia 53 Sesji Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Lublinie.

7. Wolne wnioski.