21.02.2023 r. – Seminarium naukowe pt. „Aktualne i przyszłe wyzwania inżynierii produkcji”

Pod patronatem honorowym Komisji Nauk Inżynieryjno-Technicznych Oddziału PAN w Lublinie

odbędzie się

Studenckie Seminarium Naukowe

pt. „Aktualne i przyszłe wyzwania inżynierii produkcji”

Program w załączeniu: https://www.pan-ol.lublin.pl/wp-content/uploads/2023/02/seminarium_aktualne-i-przyszle-wyzwania.png

 

Termin i miejsce:

21.02.2023, godz. 10.00- 13.00

Centrum Badań i Transferu Technologii Akademii Zamojskiej, ul.  Szczebrzeska 31