14. Międzynarodowa Konferencja Agrofizyczna (ICA 2023), 11-13.09.2023, Lublin, Polska

Organizatorzy:

  • Instytut Agrofizyki PAN
  • Fundacja Polskiej Akademii Nauk
  • Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Instytut Agrofizyki PAN wraz ze współorganizatorami ma przyjemność zaprosić Państwa na zbliżającą się 14. Międzynarodową Konferencję Agrofizyczną, która odbędzie się w Lublinie dniach 11-13 września 2023 r.

Naszą intencją jest, aby ICA gromadziła naukowców, których przedmiotem zainteresowania są szeroko rozumiane: gleba, rośliny, żywność, bioprodukty a także zmiany klimatyczne. Spotkanie w ramach Konferencji ma na celu stworzenie interdyscyplinarnego forum naukowego, którego troską jest rozwój zrównoważonego rolnictwa i środowiska. Spodziewamy się poznać aktualny stan wiedzy oraz uzyskać opinie specjalistów zajmujących się podejściem zarówno eksperymentalnym, jak i teoretycznym z różnych dyscyplin naukowych. Wierzymy, że Wydarzenie będzie doskonałą okazją do utrwalenia, nawiązania i rozwoju sieci kontaktów dla przyszłych wspólnych badań nad systemem gleba-roślina-klimat oraz umożliwi podjęcie przyszłych badań, w tym w ramach wspólnych projektów. Olbrzymią wartością Konferencji ICA jest promocja Lubelskiego Ośrodka Naukowego w szczególności Instytutu Agrofizyki PAN.

  1. ICA składać się będzie z 6 warsztatów:
  • Struktura owocu
  • Różnorodność biologiczna mikroorganizmów i odporność roślin
  • Biologia przemian – procesy mikrobiologiczne związane z przemianami gazów cieplarnianych w ekosystemach naturalnych i agroekosystemach
  • Metrologia i modelowanie procesów agrofizycznych
  • Właściwości fizykochemiczne surowców roślinnych
  • Fizykochemia degradacji i remediacji gleb

Szczegółowe informację na stronie: http://www.agrophysics.org/