Uroczyste wręczenie Nagród Laureatom konkursu Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla młodych naukowców

6 grudnia 2022 r. w Instytucie Agrofizyki PAN podczas 52 Sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie miało miejsce uroczyste wręczenie Nagród dla młodych naukowców za najlepszą pracę naukową opublikowaną w 2021.

Laureatami Konkursu  zostali:

– Nauki humanistyczne i społeczne

Jasiński Łukasz,  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Markets vs Public Health Systems: Perspectives from the Austrian School of Economics.

– Nauki biologiczne i rolnicze

Dawid Stefaniuk i in.,  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieThromboelastometric Analysis of Anticancer Cerrena unicolor Subfractions Reveal Their Potential as Fibrin Glue Drug Carrier Enhancers

– Nauki ścisłe i nauki o Ziemi:

Marta Goliszek i in., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Synthesis of lignin-containing polymer hydrogels with tunable properties and their application in sorption of nickel(II) ions

– Nauki techniczne:

 Jarosław Gawryluk i in. , Politechnika Lubelska –  Badania zniszczenia cienkościennych profili kompozytowych

  – Nauki medyczne:

 Monika Maciąg i in., Uniwersytet Medyczny w Lublinie – Evaluation of β-adrenergic ligands for development of pharmacological heart failure and transparency models in zebrafish

 

Wyróżnienia otrzymali:

– nauki humanistyczne i społeczne

Agnieszka Bryla-Cruz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – The gender factor in the perception of English segments by non-native speakers

Piotr Szczypa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Irish Stereotype in American Cinema Stones of Violence

 

 – nauki biologiczne i rolnicze

 Dominika Siegieda i in., Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk  – ,,Shining a LAMP” (Loop-Mediated Isothermal Amplification) on the Molecular Detection of Phytopathogens Phytophthora spp. and Phytophthora cactorum in Strawberry Fields

  

 – nauki ścisłe i nauki o Ziemi:

Adrianna Biedrzycka i in.,, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Hydroxyapatite with magnetic core: Synthesłs methods, properties, adsorption and medical applications

Sylwia Sowa i in., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Ring Opening of Triflates Derived from Benzophospholan-3-one Oxides by Aryl Grignard Reagents as a Route to 2‑Ethynylphenyl (diaryl) phosphine Oxides

Anna Stachniuk i in.,, Uniwersytet Medyczny w Lublinie – Peptide markers for distinguishing guinea fowl meat from that of other species using liquid chromatography—mass spectrometry

 

– nauki techniczne:

 Jacek Majcher i in., Politechnika Lubelska – Application of a dagger probe for sojl dielectric permittivity measurement by TDR

 

Relacja z wydarzenia była transmitowana w wydaniu Panoramy Lubelskiej TVP Lublin.

Link do wydarzenia ( od 17 minuty 10 sekundy)

https://lublin.tvp.pl/64940670/6-grudnia-2022-g-1830

 

FOTORELACJA: