13 grudnia 2022 r. Ogólnopolska Konferencja Marian Rusecki Memorial Lectures 2022: Dokąd zmierza świat? Chrześcijaństwo i chrześcijanie a polityka.

TERMIN i PROGRAM

13.12.2022 r.

Program  z dostępem do spotkania on line:

https://www.pan-ol.lublin.pl/wp-content/uploads/2022/12/MRML-2022-Plakat-z-linkiem-1-XII-2022.pdf

 

Organizatorzy :
– Sekcja Teologii Fundamentalnej  Instytutu Nauk Teologicznych KUL

 

Patronat Naukowy:

– Komisja Teologii PAN Oddział w Lublinie

– Wydział VI Nauk Teologicznych LTN