6 grudnia 2022 r., 52. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Termin zebrania: 6.12.2022 r. (wtorek), w godzinach 11.00-13.30

Miejsce: Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4
w Lublinie, sala konferencyjna.

 

Program Sesji:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Sprawozdanie z realizacji zadań Oddziału w 2022 r.

3. Plany na 2023r.,  w tym złożone wnioski w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN.

4. Informacja o wynikach wyborów w Akademii i w Oddziale na kadencję 2023-2026.

5. Ogłoszenie wyników konkursu: Nagroda Prezesa Oddziału PAN w Lublinie za 2021 r. Wręczenie Dyplomów Nagród i Wyróżnień.

6. Wystąpienia Laureatów Konkursu:

Marta Goliszek, Łukasz Jasiński i Dawid Stefaniuk z UMCS, Monika Maciąg z UM w Lublinie, Jarosław Gawryluk z PL

7. Wolne wnioski