Pożegnanie prof. Jana Kisyńskiego, czł. koresp. PAN

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

z głębokim żalem zawiadamia, że dnia 18 listopada 2022  roku

zmarł w wieku 89 lat

Profesor dr hab. Jan Kisyński

Członek korespondent  Polskiej Akademii Nauk

Członek komitetu Matematyki PAN, Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN, Komitetu Agrofizyki PAN.

Wybitny  lubelski matematyk, Honorowy Profesor Politechniki Lubelskiej, specjalista w zakresie równań różniczkowych cząstkowych, analizy funkcjonalnej i teorii półgrup operatorów.

Członek korespondent PAU.  Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1958 roku.  Członek Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego (AMS). Członek rzeczywisty Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Laureat Nagrody PTM dla młodych matematyków (1958) i Nagrody Głównej PTM im. Stefana Mazurkiewicza (1969).

 

W Zmarłym tracimy bliskiego Przyjaciela i cenionego Uczonego

Prezes, Członkowie i Pracownicy Oddziału PAN w Lublinie

 

Pożegnanie profesora odbędzie się w piątek 25 listopada (godz. 12.00)

w auli 201 Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 28 listopada, o godzinie 11.00,

na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Lipowej w Lublinie.

Ceremonia będzie miała miejsce tylko przy grobie, którego lokalizacja to: sekcja 25 B, nr grobu XIV – 12 A.