22.11.2022 r. – Wszechnica – cykl wykładów popularyzujących tematykę z zakresu nauk medycznych pod hasłem „Medycyna i Muzyka”

Wszechnica jest autorskim przedsięwzięciem Oddziału PAN w Lublinie – Komisji Nauk Medycznych Oddziału PAN w Lublinie. Organizowana jest od roku 2011, średnio 3-4 razy w roku, jako dwugodzinne wykłady z zakresu nauk medycznych przeznaczone dla uczniów szkół średnich. Cieszą się powodzeniem zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli.
Wykłady prowadzone „na żywo” umożliwiają bezpośredni kontakt z naukowcami, którzy mogą przekazać aktualną wiedzę oraz omówić najnowsze techniki badawcze stosowane w nauce. Sformalizowanie tej formy popularyzacji wiedzy pod postacią WSZECHNICY porządkuje i nadaje systematyczności temu przedsięwzięciu. Promocja i popularyzacja wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej może wpłynąć na szybszy rozwój wiodących kierunków badań poprzez zachęcenie dzisiejszych uczniów do wyboru drogi naukowca w przyszłości. Istotne uzupełnienie podczas naukowego wykładu stanowią warsztaty muzyczne, które w atrakcyjny sposób popularyzują wiedzę z zakresu „Medycyny i Muzyki”.

 

Termin i miejsce:

22-11-2022 godz. 9.00,

sala wykładowa Ecotech-Complex w Lublinie UMCS, Głęboka 39,  Lublin

 

Program Wszechnicy:

  • Wykłady:

– „Ocieplenie klimatu – przyczyny i skutki” – prof. dr hab. Cezary Sławiński, czł. korsp.PAN, Instytutu Agrofizyki PAN

– „Jak nowocześnie leczyć tętniaki aorty nie narażając chorych na powikłania?” – prof. dr hab. n. med. Marcin Feldo, UM w Lublinie

-„Co warto wiedzieć o tasiemcach” – prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka,  UM w Lublinie

-„Sekwencjonowanie techniką NGS – aplikacje kliniczne” – prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki,  UM w Lublinie

  • Warsztaty muzyczne

 

FOTORELACJA: