11-16.09.2022 r. – 23. Konferencjia Surfactant in Solution. SIS 2022

Prezes Oddziału PAN w Lublinie – prof. C.  Sławiński, czł. koresp.  PAN  będzie  uczestniczył w pracach Komitetu Honorowego –  23. konferencji Surfactant in Solution. SIS 2022, która odbędzie się na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w dniach 11-16 września 2022 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://sis2022.umcs.eu/