7-10.09.2022 r. – VI Letnia Szkoła Kognitywistyki – Umysł w sieci: poznanie, wiedza i zachowania w społeczeństwie informacyjnym.

Konferencja VI Letnia Szkoła Kognitywistyki –

Umysł w sieci: poznanie, wiedza i zachowania w społeczeństwie informacyjnym

Termin i miejsce  konferencji:

7-10.09.2022 r.

Rajchertówka – Dom Pracy Twórczej KUL
ul. Puławska 94, Kazimierz Dolny

 

Program konferencji i szczegółowe informacje: https://lsk.kul.pl/#umysl_w_sieci

Konferencja podejmie problem szeroko rozumianych zjawisk umysłowych, w tym także procesów i czynności poznawczych oraz różnych rodzajów wiedzy, które są kształtowane przez narzędzia i środki technologii informatycznych stanowiące infrastrukturę informacyjno-komunikacyjną współczesnych społeczeństw.
Rozpatrzony zostanie problem pozytywnych i negatywnych zmian, jakie zachodzą w rozwoju poznawczo-emocjonalnym
człowieka, szczególnie dzieci i młodzieży, w ich edukacji i nauczaniu, w codziennych zachowaniach i zwyczajach, ale także w nauce i badaniach naukowych, w masowej komunikacji, życiu publicznym czy rozrywce, które dokonują się pod wpływem takich właśnie narzędzi. Z punktu widzenia kognitywistyki, psychologii poznawczej, antropologii kulturowej ale również informatyki i sztucznej inteligencji rozpatrywane będą rodzaje procesów poznawczych i wiedzy, jakie spotykane są w lokalnych i rozległych sieciach internetowych, w bazach danych z wolnym dostępem, repozytoriach wiedzy jak Wikipedia oraz na forach i portalach społecznościowych. Podjęte zostaną kwestie skutków poznawczych (rozproszenia uwagi, deficytów
pamięci, stereotypizacji, fake newsów, post-prawdy) oraz społecznych i politycznych (manipulacja, dezinformacja) wywołanych algorytmami sterującymi postawami poznawczymi i przekonaniami użytkowników informatycznych narzędzi. Z etycznego punktu widzenia omawiane będą także kwestie ograniczania i wyzbywania się wolności ze strony jednostek i społeczeństw oraz odpowiedzialności za zachodzące zmiany cywilizacyjne.