Projekt „@talentON – Program Wsparcia i Rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej”

Projekt talentON to realizowany przez Fundację Polskiej Akademii Nauk interdyscyplinarny program wsparcia i rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Uczestnicy zostaną objęci 9-miesięcznym programem, w czasie którego odbędzie się 18 spotkań warsztatowych, ćwiczeń oraz wykładów. Uczestnicy otrzymają również indywidualną opiekę mentora, którzy będzie służył pomocą i doświadczeniem badawczym, a także udzielał porad w zakresie indywidualnej ścieżki rozwoju, nauki i kształtowania osiągnięć. W trakcie spotkań grupowych zaprezentowane zostaną m.in. zasady treningu twórczości, motywacji czy odporności psychicznej.

W programie przewidziane są także warsztaty dla rodziców i nauczycieli poświęcone specyfice funkcjonowania ucznia zdolnego i problemom, jakie napotyka w związku z posiadanymi predyspozycjami i uzdolnieniami.

Wydarzenie ma charakter pilotażowego wdrożenia opracowanego „Model wsparcia uczniów uzdolnionych społecznie i humanistycznie”. Skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z obszaru województwa lubelskiego i mazowieckiego. Udział w nim weźmie 40 uczniów. Zajęcia odbywać się będą w Lublinie oraz Warszawie, w terminie od października 2022 roku do lipca 2023 roku.

Projekt „@talentON – Program Wsparcia i Rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej” jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” (obszar Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość). Numer projektu: NdS/529081/2021/2022.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Patronat nad programem objął Instytut Badań Edukacyjnych.

Szczegóły o projekcie, w tym dotyczące udziału, znajdują się na stronie internetowej: https://talenton.pl/