Wybory władz Oddziału PAN w Lublinie na kadencję 2023-2026

27 czerwca 2022 r. w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie odbyła się 51 Sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN w Lublinie podczas której wybrano wadze Oddziału PAN w Lublinie na kadencję 2023-2026. Wybrani zostali:

 

  • Prezes Oddziału – prof. dr hab. Cezary Sławiński, czł. koresp.PAN,

 

  • Wiceprezes Oddziału – prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski, czł. rzecz. PAN,

 

  • Wiceprezes Oddziału – prof. dr hab. Jan F. Żmudziński, czł. rzecz. PAN

 

Członkowie Prezydium:

 

  • prof. dr hab. n.med. Stanisław J. Czuczwar, czł. rzecz. PAN, wiceprezes PAN;

 

  • prof. dr hab. Wiesław Oleszek, czł. koresp. PAN