27 czerwca 2022 r., 51. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Termin zebrania: 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek), rozpoczęcie o godz. 11.15

Miejsce: Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4
w Lublinie, sala konferencyjna.

 

Program Sesji:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Sprawozdanie z działalności Oddziału w 2021 r.

3. Informacja o realizacji zadań w 2022 r., z puli środków przyznanych na działalności upowszechniającą naukę DUN.

4. Wręczenie dyplomów Laureatom konkursu: Nagroda Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla młodych pracowników naukowych za najlepszą pracę naukową w 2020 roku.

5. Wystąpienia referatowe nagrodzonych.

6. Wolne wnioski.

Relacja fotograficzna: