28-30 czerwca 2022 r. – warsztaty naukowe pt. „Różnorodność biologiczna lasów. Śródleśne torfowiska jako siedliska rzadkich i objętych ochroną prawną gatunków roślin oraz zbiorowisk roślinnych.”

Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie –  Komisja Ochrony i Kształtowania  Środowiska Przyrodniczego

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Poleski Park Narodowy

mają przyjemność zaprosić na warsztaty naukowe pt.

„Różnorodność biologiczna lasów. Śródleśne torfowiska jako siedliska rzadkich i objętych ochroną prawną gatunków roślin oraz zbiorowisk roślinnych.”

Warsztaty odbędą się w dniach 28 – 30 czerwca 2022 r. w Urszulinie w siedzibie dyrekcji Poleskiego Parku Narodowego przy ul. Lubelskiej 3a.

Celem warsztatów jest:

zapoznanie uczestników z różnorodnością lasów Poleskiego Parku Narodowego i terenów sąsiadujących. Szkolenie w zakresie umiejętności rozpoznawania najważniejszych gatunków roślin oraz zbiorowisk roślinnych.