31 maja 2022 r. – zebranie otwarte Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie

Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie zaprasza na zebranie otwarte, które odbędzie się 31 maja 2022 r., godz. 14.00, w siedzibie Oddziału, przy ul. Spokojnej 1 w Lublinie.

W programie:

  1. Otwarcie zebrania – prof. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa.
  2. Wystąpienia zaproszonych gości.
  3. Przedstawienie sylwetki naukowej prof. Feliksa Czyżewskiego – prof. Halina Pelcowa, prof. Irena Jaros.
  4. Prezentacja tomu specjalnego czasopisma „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych”, dedykowanego prof. Feliksowi Czyżewskiemu – dr hab. Agnieszka Dudek-Szumigaj, dr hab. Marek Olejnik.
  5. Dyskusja.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Wolne wnioski.

W zebraniu będzie można wziąć udział także online od godz. 14.20.

link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a-cot5B5EJKkfqi5XfOCiE-nCYKWAUMmu-E-ywsDZR2M1%40thread.tacv2/1653382867282?context=%7b%22Tid%22%3a%22c09e1b13-b101-4ccc-9d9b-05118a718591%22%2c%22Oid%22%3a%222185460d-e2bf-4be6-877c-6e3ca755e4c0%22%7d