3-4 czerwca 2022 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

Termin i Miejsce:

3-4.06.2022 r.
Centrum Transferu Wiedzy KUL Al. Racławickie 14, Lublin

DO POBRANIA:

PROGRAM KONFERENCJI

Organizatorzy :

  •  Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL,
  •  Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie,
  • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
  •  Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL