19-20 maja 2022 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Władza sądownicza a bezpieczeństwo prawne w państwach demokratycznych w procesie integracji: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy”

Data: 19-20 maja 2022 r.

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin , sala CTW – 302

Forma: Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej (na miejscu i on-line)

Dostępny poprzez link: Program konferencji

LINKI dostępu do konferencji on-line na stronie SAWP KUL:  https://sawp.org.pl/  

Organizatorzy:

  • Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie
  • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
  • Wydział Prawa  i Administracji UMCS w Lublinie
  • Fundacja Polskiej Akademii NaukWydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie na Słowacji
  • Wydział Prawa  Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych  we Lwowie na Ukrainie
  • Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL