25 marca 2022 r. – zebranie otwarte Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie

ZAPROSZENIE

Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie zaprasza na spotkanie poświęcone pamięci Profesora Jerzego Bartmińskiego, znakomitego polonisty, etnolingwisty, slawisty oraz Członka Komisji od początku jej istnienia, wybitnego Uczonego.

W czasie spotkania prof. dr hab. Jan Adamowski przedstawi wykład nt.

Profesor Jerzy Bartmiński – uczony i obywatel,

następnie będzie okazja do rozmowy o Zmarłym, jego naukowych osiągnięciach oraz możliwość  podzielenia się wspomnieniami o Nim.

Spotkanie ma charakter otwarty, odbędzie się 25 marca 2022 roku o godz. 14.00 w trybie hybrydowym; zapraszamy do siedziby Oddziału PAN w Lublinie, ul. Spokojna 1, lub do łączenia się online.

Dostęp poprzez link:  ZEBRANIE OTWARTE