7 grudnia 2021 r. Ogólnopolska Konferencja Marian Rusecki Memorial Lectures 2021: KARDYNAŁ STANISŁAW NAGY SCJ (1921-2013) I JEGO TEOLOGICZNE DYLEMATY

TERMIN i PROGRAM

07.12.2021 r. – konferencja online na MS Teams:

https://www.pan-ol.lublin.pl/wp-content/uploads/2021/12/Kon.-Marian-Rusecki.pdf

 

Organizatorzy :
– Sekcja Teologii Fundamentalnej  Instytutu Nauk Teologicznych KUL

– Wydział VI Nauk Teologicznych LTN

– Komisja Teologii PAN Oddział w Lublinie

Patronat honorowy:

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek