29 listopada 2021 r., 50. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Program Sesji:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Ogłoszenie wyników konkursu: Nagroda Prezesa Oddziału PAN w Lublinie za 2020 r.

3. Realizacja zadań Oddziału w 2021 r.

4. Plany na 2022 r., w tym złożone wnioski w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN.

5. Informacja nt. 145. sesji Zgromadzenia Ogólnego Akademii.

6. Wolne wnioski.

 

Termin: 29.11.2021 r. rozpoczęcie o  godz. 10.00

Miejsce: siedziba Oddziału PAN w Lublinie, ul. Spokojna 1

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną obrady odbędą się w trybie hybrydowym, stąd udostępniony zostanie (drogą mailową) link do zdalnego uczestnictwa w spotkaniu.

Wręczenie Nagrody Prezesa Oddziału PAN w Lublinie za 2020 oraz Autorska prezentacja pracy nastąpi w najbliższym możliwym terminie, pozwalającym na stacjonarne zorganizowanie Uroczystości w szerszym gronie.