Laureaci – Nagrody Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla młodych pracowników naukowych za najlepszą pracę naukową opublikowaną 2020 r.

W dniu 8 listopada 2021 r. Członkowie Kapituły Nagrody Prezesa Oddziału PAN w Lublinie podjęli decyzję o wyłonieniu kandydatur do Nagrody w trzech obszarach:

  • nauk humanistycznych i społecznych:

Aleksandrowicz Paweł – Can subtitles for the deaf and hard -of- hearing convey the emotions of film music? A reception study.

  • nauk o życiu:

Gondek Michał i in. – Badania nad surowiczym proteomem i odpowiedzią immunologiczną u świń doświadczalnie zarażonych Trichinella spiralis, T. britovi i T. pseudospiralis.

  • nauk ścisłych i technicznych:

Szeląg Maciej – Fractal characterization of thermal cracking patterns and fracture zone in low- alkali cement matrix modified with microsilica.

 

Rozpatrzono też wnioski o wyróżnienie siedmiu prac bez gratyfikacji finansowej (dyplomami) i podjęto decyzję o wyłonieniu kandydatur, reprezentujących obszary:

  • nauk humanistycznych i społecznych:

Jańczyk Urszula – Archiwum Filomatów w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL. Historia zbioru.

Mielnik Hubert – Sądownictwo polskie (nieniemieckie) w dystrykcie lubelskim Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1944

  • nauk o życiu:

Dudziak Karolina – Identification of słable reference genes for qPCR studies in common wheat (Triticum aestivum L.) seedlings under short-term drought stress.

Ukalska-Jaruga Aleksandra – Assessment of Pesticide Residue Content in Polish Agricultural Soils. Molecules.

Grochowski Cezary – Ocena parametrów morfometrycznych tętnic soczewkowo-prążkowiowych oraz tętnic przeszywających wzgórze wśród pacjentów z dziedziczną neuropatią nerwu wzrokowego Lebera w rezonansie magnetycznym o mocy pola 7 Tesli

  • nauk ścisłych i technicznych:

Stachniuk Anna – LC-QTOF-MS identjfication of rabbit-specjfic peptides for authenticating the species composition of meat products (w j. pol: Identyfikacja LC-QTOF-MS peptydów specyficznych dla królika w celu potwierdzenia składu gatunkowego produktów mięsnych)

Malinowski Szymon – Application of cold plasma corona discharge in preparation of laccase-based biosensors for dopamine determination,