28-30 września 2021 r. – warsztaty naukowe pt. „Różnorodność biologiczna lasów. Mszaki i porosty jako indykatory zmian w środowisku leśnym”.

Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie –  Komisja Ochrony i Kształtowania  Środowiska Przyrodniczego

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Poleski Park Narodowy

mają przyjemność zaprosić na warsztaty naukowe pt.

„Różnorodność biologiczna lasów. Mszaki i porosty jako indykatory zmian w środowisku leśnym

Warsztaty odbędą się w dniach 28 – 30 września 2021 r. w Urszulinie w siedzibie dyrekcji Poleskiego Parku Narodowego przy ul. Lubelskiej 3a.

Celem warsztatów jest:

zapoznanie uczestników z różnorodnością lasów Poleskiego Parku Narodowego i terenów sąsiadujących. Szkolenie w zakresie umiejętności rozpoznawania najważniejszych gatunków mszaków i porostów występujących w zbiorowiskach leśnych.

 

Więcej informacji: Komunikat