17-18 września 2021 r. – V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo prawne w sferze wolności sumienia i religii w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy”

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Forma: Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej (na miejscu i on-line)

Program Konferencji

Organizatorzy:

  • Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie
  • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
  • Wydział Prawa  i Administracji UMCS w Lublinie
  • Fundacja Polskiej Akademii Nauk
  • Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie na Słowacji
  • Wydział Prawa  Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych  we Lwowie na Ukrainie
  • Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL