4-5 czerwca 2021 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

Termin i Miejsce:
Centrum Transferu Wiedzy KUL Al. Racławickie 14, Lublin
sala CTW-219

Organizatorzy :
– Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
– Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie,
– Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL,,
– Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

 

Program Konferencji_5_06_2021