15 czerwca 2021 r., 49. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Miejsce i termin:

  • 15 czerwca 2020 r., godz 9.30
  • w siedzibie Oddziału PAN w Lublinie, ul. Spokojna 1, Lublin,  w formie hybrydowej

W trakcie zebrania referat nt. „Choroby koronawirusowe temat znany w weterynarii od dziesięcioleci”, wygłosi prof. Z. Pejsak, czł. rzecz. PAN