21 maja Prezydium Oddziału PAN w Lublinie

Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie z udziałem przewodniczących Komisji Oddziału PAN w Lublinie.

Program spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Powołanie Kapituły Nagrody Prezesa Oddziału PAN w Lublinie za najlepszą pracę naukową z terenu Lubelszczyzny.
  3. Sprawa wyborów Członków Akademii w 2021 r.
  4. Informacja o przyznanych środkach finansowych na zadanie z zakresu upowszechniania i promocji Oddziału PAN w Lublinie.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Termin spotkania: 21.05.2021 r. – formuła hybrydowa