Pożegnanie prof. Franciszka Tomczaka

Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
z głębokim żalem zawiadamia, że dnia 19 grudnia 2020 roku
zmarł
Profesor dr hab. Franciszek Tomczak
Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk
Członek Oddziału PAN w Lublinie

urodzony 29 października 1932 r.

ceniony uczony, specjalizujący się w ekonomice rolnictwa i obszarów wiejskich, rolnictwie światowym,
agrobiznesie, ekonomice i organizacji gospodarstw rodzinnych,
Autor wielu publikacji naukowych w tym zakresie,
członek Kolegium Wydziału V Nauk Leśnych, Rolniczych i Weterynaryjnych PAN (1998-2011),
członek Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN (1971-2014),
członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN,
Wielokrotnie wyróżniany Nagrodą Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego (1971, 1975, 1984)
Nagrodą Ministra Rolnictwa (1977)
Odznaczony, m.in. Krzyżem Kawalerskim (1977), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985),
Złotym Laurem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (2004),
Złotym Laurem Ministerstwa Rolnictwa USA

W Zmarłym tracimy bliskiego Przyjaciela i cenionego Uczonego

Prezes, Członkowie i pracownicy Oddziału PAN w Lublinie