Nagroda Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla młodych naukowców

Warunki przyznawania nagrody Prezesa Oddziału PAN w Lublinie

Nagroda przyznawana jest co roku za najlepsze oryginalne prace (twórcze, monografię), osiągnięcia badawcze, wdrożenie patentu wykonane przez młodych pracowników naukowych z terenu działania Oddziału które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

Nagroda przyznawana jest 3 laureatom z zakresu nauk: 1) humanistycznych i społecznych, 2) biologicznych i rolniczych, 3) ścisłych i nauk o Ziemi, 4) technicznych, 5) medycznych za oryginalne osiągnięcie badawcze (Uwaga: nie za pracę przeglądową), które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w formie elektronicznej na adres: lublin@pan.pl do 31 lipca br.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 30 października br. na stronie internetowej www.pan-ol.lublin.pl, a uroczyste wręczenie nagrody laureatom odbędzie się podczas jesiennej sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN Oddział w Lublinie.

Wysokość każdej nagrody to: 3600 zł brutto

Warunki przyznawania nagrody określa regulamin konkursu.

Dokumenty dot. przyznawania nagrody:

 • Regulamin Nagrody Prezesa Oddziału PAN w Lublinie
 • Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy
 • Załącznik 2 – Zgoda na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku
 • Załącznik 3 – Oświadczenie o wiodącym wkładzie kandydata

Jak składać wnioski konkursowe

Wnioski można składać tylko drogą elektroniczną do 31 lipca br.

Wypełnione, podpisane odręcznie dokumenty: wniosek konkursowy (zał. 1), zgodę na wykorzystanie danych osobowych (zał. 2) , oświadczenie o wiodącym wkładzie kandydata (zał. 3 – jeśli dotyczy) wraz z pracą w formacie PDF prześlij na adres: lublin@pan.pl z adnotacją: Nagroda Prezesa Oddziału PAN w Lublinie.

Po otrzymaniu wniosku w ciągu 7 dni otrzymasz potwierdzenie drogą elektroniczną.

W przypadku braku takiego potwierdzenia prosimy o kontakt.

 

Lista osób, których wnioski zostały zakwalifikowane do Konkursu i oczekują na ocenę Komisji konkursowych:

31.07.2021 REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Kategoria Nauk  humanistycznych i społecznych:

 1. Aleksandrowicz Paweł
 2. Jańczyk Urszula
 3. Kaliszuk Przemysław
 4. Kielak Olga
 5. Lenart-Kłoś Katarzyna
 6. Mielnik Hubert

Kategoria Nauk  biologicznych i rolniczych:

 1. Beczek Michał
 2. Dudziak Karolina
 3. Furtak Karolina
 4. Gondek Michał
 5. Juszkiewicz Małgorzata
 6. Kęsik-Maliszewska Julia
 7. Łagowski Dominik
 8. Patyra Ewelina
 9. Szczerba Hubert
 10. Ukalska-Jaryga Aleksandra
 11. Walczak Marek

Kategoria Nauk  ścisłych i o Ziemi:

 1. Chrzanowska Agnieszka
 2. Stachniuk Anna

Kategoria Nauk  technicznych:

 1. Falkowicz Katarzyna
 2. Janus Krzysztof
 3. Kawecki Bartosz
 4. Malinowski Szymon
 5. Rzeczkowski Jakub
 6. Szeląg Maciej

Kategoria Nauk  medycznych:

 1. Grochowski Cezary
 2. Kasprzak-Drozd Kamila
 3. Michalak Agnieszka