Ogłoszenie wyników konkursu o Nagrodę Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla młodych pracowników naukowych za najlepszą pracę naukową za rok 2021

Zgodnie z postanowieniem Prezydium Nagrody Prezesa Oddziału PAN w Lublinie, a następnie z decyzją Prezesa PAN, na podstawie rekomendacji Zespołów oceniających zgłoszone prace, Laureatami Konkursu o Nagrodę Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla młodych naukowców za najlepszą pracę naukową opublikowaną w 2021 r. zostają:

– Nauki humanistyczne i społeczne

Jasiński ŁukaszUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Markets vs Public Health Systems: Perspectives from the Austrian School of Economics.

 

– Nauki biologiczne i rolnicze

Dawid Stefaniuk i in.,  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieThromboelastometric Analysis of Anticancer Cerrena unicolor Subfractions Reveal Their Potential as Fibrin Glue Drug Carrier Enhancers

 

– Nauki ścisłe i nauki o Ziemi:

Marta Goliszek i in., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Synthesis of lignin-containing polymer hydrogels with tunable properties and their application in sorption of nickel(II) ions

 

– Nauki techniczne:

 Jarosław Gawryluk i in. , Politechnika Lubelska –  Badania zniszczenia cienkościennych profili kompozytowych

  

– Nauki medyczne:

 Monika Maciąg i in., Uniwersytet Medyczny w Lublinie – Evaluation of β-adrenergic ligands for development of pharmacological heart failure and transparency models in zebrafish

 

 

Rozpatrzono też wnioski o wyróżnienie siedmiu prac bez gratyfikacji finansowej (dyplomami) i podjęto decyzję o wyłonieniu kandydatur, reprezentujących obszary:

– nauk humanistycznych i społecznych

Agnieszka Bryla-Cruz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – The gender factor in the perception of English segments by non-native speakers

Piotr Szczypa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Irish Stereotype in American Cinema Stones of Violence

 

 – nauk biologicznych i rolniczych

 Dominika Siegieda i in., Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk  – ,,Shining a LAMP” (Loop-Mediated Isothermal Amplification) on the Molecular Detection of Phytopathogens Phytophthora spp. and Phytophthora cactorum in Strawberry Fields

  

 – nauk ścisłych i nauk o Ziemi:

Adrianna Biedrzycka i in.,, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Hydroxyapatite with magnetic core: Synthesłs methods, properties, adsorption and medical applications

Sylwia Sowa i in., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Ring Opening of Triflates Derived from Benzophospholan-3-one Oxides by Aryl Grignard Reagents as a Route to 2‑Ethynylphenyl (diaryl) phosphine Oxides

Anna Stachniuk i in.,, Uniwersytet Medyczny w Lublinie – Peptide markers for distinguishing guinea fowl meat from that of other species using liquid chromatography—mass spectrometry

 

– nauk technicznych:

 Jacek Majcher i in., Politechnika Lubelska – Application of a dagger probe for sojl dielectric permittivity measurement by TDR

 

 

Wszystkim osobom, które zgłosiły swoją pracę do tegorocznej edycji Konkursu Oddziału PAN w Lublinie dziękujemy, a Laureatom oraz Wyróżnionym składamy wyrazy uznania oraz serdeczne gratulacje!

 

ZGŁOSZONE DO KONKURSU PRACE OCENIALI CZŁONKOWIE ODDZIAŁU I CZŁONKOWIE KOMISJI ODDZIAŁU PAN W LUBLINIE W SKŁADZIE:

Nauki humanistyczne i społeczne:

Prof. dr hab. M. Hetmański

Ks. prof. K. Kaucha

Prof. M. Ołdakowska –Kufel

Prof. Z. Pastuszak

Prof. M. Pietraś

Dr hab. J. Potrzeszcz, prof. KUL

Nauki biologiczne i rolnicze:

Prof. dr. hab. C. Sławiński, czł. korep. PAN

Prof. dr hab. D. Urban

Prof. J. F. Żmudziński, czł. korep. PAN

Nauki ścisłe i nauki o Ziemi:

Prof. A. Niewczas

Prof. J. Kocki

Prof. dr hab. Agnieszka Wiercińska

Nauki techniczne:

Dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. PL

Prof. dr. hab. C. Sławiński, czł. korep. PAN

Nauki  medyczne:

Prof. dr hab. n. med. J. Kocki

Prof. dr hab. n. med. T. Trojanowski, czł. rzecz. PAN