Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych O.L. PAN

Adres redakcji/ Editorial Office Address: Plac Litewski 2, 20-080 Lublin

Wydawca/ Publisher: Polska Akademia Nauk

ISSN:1733-2249
Teka
Redaktor naczelny prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa
Komitet Naukowy prof. dr hab. Jan Gliński, czł. rzecz. PAN, prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (UMCS, Lublin)
prof. Pawło Hrycenko (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy)
prof. dr Wołodymyr Pohrebennyk (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Drahomanowaw Kijowie, Ukraina)
Redaktor tomu Lubow Frolak
Recenzenci
Tetiana Tyszczenko
Inna Zawalniuk
Sekretarz redakcji
Mateusz Jastrzębski
Projekt okładki
Barbara Jarosik
 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl