Teka Komisji Historycznej X/2013

Spis terści- pełny artykuł (full article) – plik PDF

 • Idesbald Goddeeris, Hanne Ranson
  Afiliacja: Katholieke Universiteit Leuven, e-mail: idesbald.goddeeris@arts.kuleuven.be, han-ne.ranson@gmail.com

  Polskie zakupy broni w Liege podczas powstania styczniowego – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Polish arms acquisitions in Liege during the January Insurrection of 1863–1864- pełny artykuł (full article) – plik PDF

 • Łukasz Staroń
  Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. The John Paul II Catholic University of Lublin

  Uzbrojenie piechoty w latach 1863–1864 na terenie woj. krakowskiego i sandomierskiego- pełny artykuł (full article) – plik PDF

  The armament of the infantry on the territory of Cracow and Sandomierz voivodeship in the intervening years 1863–1864- pełny artykuł (full article) – plik PDF

 • Anna Krochmal
  Afiliacja: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie. Head Office of Polish State Archives in Warsaw

  Kościół unicki w Galicji i na Chełmszczyźnie wobec manifestacji patriotycznych i powstania styczniowego (1861–1864) – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  The attitude of the Uniate Church in Galicia and in the Chełm Province towards patriotic manifestations and the January Insurrection (1861-1864)- pełny artykuł (full article) – plik PDF

 • Roland Prejs OFMCap
  Afiliacja: Katedra Dziejów Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Chair of History of Teology, The John Paul II Catholic University of Lublin. e-mail: roland@kul.pl

  Kapucyni Prowincji Polskiej w powstaniu styczniowym. stan badań i kwestie dyskusyjne – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Capuchin friars of the Polish Province in the January Insurrection. State of research and disputable issues pełny artykuł (full article) – plik PDF

 • Autor: Eugeniusz Niebelski
  Afiliacja: I Katedra Historii Nowożytnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; I Department of Late Modern History, The John Paul II Catholic University of Lublin; e-mail: niebel@kul.pl

  Józef Szwermicki (1814–1894) – ojciec Krzysztof, marianin, powstaniec, zesłaniec i misjonarz dalekiej Syberii – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Józef Szwermicki (1814–1894) – Father Krzysztof Maria, Marian Father, insurrectionist, deportee and missiona-ry from far Siberia- pełny artykuł (full article) – plik PDF

 • Irena Wodzianowska
  Afiliacja: Katedra Historii Europy Wschodniej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; The John Paul II Catholic University of Lublin, Department of East European History; e-mail: irkawod@kul.lublin.pl

  Powstanie styczniowe na Podolu w świetle akt komisji śledczych – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  January Insurrection in Podolia region in the light of the files of commissions of inquiry pełny artykuł (full article) – plik PDF

 • Ewa Rzeczkowska
  Afiliacja: Katedra Historii Najnowszej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Department of 20th Century History, The John Paul II Catholic University of Lublin; e-mail: eweliza@wp.pl

  W setną rocznicę. Obraz powstania styczniowego w wybranych peerelowskich tytułach prasowych pełny artykuł (full article) – plik PDF

  On the one hundredth anniversary. The picture of the January insurrection in selected press titles of the Polish People’s Republic pełny artykuł (full article) – plik PDF

 • Jacek Gołębiowski Afiliacja: Katedra Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Polonii, Instytut Historii KUL; e-mail: j.golebiowski@kul.lublin.pl

  Powstanie styczniowe na łamach „Myśli Polskiej” w Londynie w setną rocznicę wybuchu- pełny artykuł (full article) – plik PDF

  January insurrection on the pages of “Myśl Polska” in London on the one hundredth anniversary of its outbreak- pełny artykuł (full article) – plik PDF

 • Jacek Krochmal
  Afiliacja: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie; The Main Archives of the Central Archives of Historical Records in Warsaw

  Wystawa w Archiwum Głównym Akt Dawnych z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego- pełny artykuł (full article) – plik PDF

  The exhibition in the Central Archives of Historical Records on the 150th anniversary of the outbreak of the January Uprising- pełny artykuł (full article) – plik PDF

Sprawozdanie- pełny artykuł (full article) – plik PDF

Recenzje- pełny artykuł (full article) – plik PDF