Publikacja „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców V”, dostępny w wersji on – line

Publikacja „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców V”, w wersji on – line dostępna jest na stronie internetowej Wydawnictwa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: https://sawp.org.pl/publikacje-ksiazkowe/

Autorzy: Mirosław Sitarz (red.), Agnieszka Romanko (red.)
Lublin 2022, ss. 225, ISBN 978-83-964156-5-3; 978-83-66847-36-1

Wydawca: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Opis: Zakres tematyczny publikacji stanowi analizę wybranych zagadnień z Kodeksu Prawa Kanonicznego, jak też z historii prawa oraz kościelnego prawa publicznego. Monografia wieloautorska składa się z 12 artykułów, które zostały usystematyzowane na 4 działy: Normy generalne i kościelne prawo konstytucyjne; Kościelne prawo małżeńskie; Kościelne prawo karne; Historia prawa i kościelne prawo publiczne. Ponadto niniejsze opracowanie zawiera wykaz skrótów i wykaz literatury.